52 English using ICT! (Anglès amb l’ús de les TIC)

Cada vegada és més necessari el domini de l’anglès, no només pels mestres i professors d’anglès, sinó per la resta, per a poder fer les classes d’altres matèries amb aquesta llengua. L’activitat està enfocada per tal que cada docent creï i dissenyi activitats didàctiques que s’adeqüin al seu context amb l’ús d’eines digitals atractives i motivadores pels alumnes, a partir del ventall que ens ofereixen les noves tecnologies. La llengua vehicular de l’activitat serà l’anglès.
CONTINGUT:

 • Tema 1: English and ICT (Introduction)

  • Presentació dels alumnes..

  • Coneixements previs sobre eines digitals.

  • Reflexió sobre els beneficis de les TIC a l’aula d’anglès • Tema 2: Bookmarking tool

  • Introducció de l’eina Symbaloo

  • Creació d’un espai web amb enllaços personalitzats

  • Possibilitats didàctiques de Symbaloo


 • Tema 3: Design your avatar

  • Creació d’un avatar amb l’eina VOKI

  • Possibilitats didàctiques de l’ús de VOKI

  • Competència oral i escrita en anglès amb l’ús d’aquesta eina


 • Tema 4; Virtual and collaborative board

  • Introducció i funcionament del tauler col·laboratiu Padlet

  • Creació d’un tauler col·laboratiu Padlet

  • Introducció i funcionament del tauler col·laboratiu Padlet
 • Tema 5: Designing tool

  • Instruccions d’ús de l’eina CANVA

  • Creació d’un disseny amb CANVA.

  • Proposta d’activitats amb aquesta eina a l’aulaREQUISITS MÍNIMS:

 • Coneixements mínims d’internet

 • Conèixer el Moodle a nivell d’usuari

 • Professors/es de Primària/Secundària, Coordinadors/es de Centre, Caps d’Estudis i altres professionals de la docència involucrats en el desenvolupament de projectes de plurilingüisme que vulguin aprendre a aplicar la metodologia AICLE.

 • El curs s’impartirà íntegrament en anglès. Per tant, és necessari tenir un nivell d’anglès equivalent a B2 per assegurar un correcte seguiment i comprensió dels continguts (no és necessari acreditar-ho amb un certificat oficial).

DIRIGIT A:
A tot el professorat i en especial a Educació Primària i Secundària
RECONEIXEMENT

 • Tots els nostres cursos estan reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Compta per la borsa de treball de substituts, per oposicions, per estadis, per concursos, ...

ACREDITACIÓ DE PERFIL
Per saber si aquest curs acredita perfil heu de consultar a aquest enllaç:

Pàgina oficial


Indica el nom del curs i el perfil.

CALENDARI

 • Escola de tardor: del 15 d’octubre al 20 de novembre. Preinscripció: des del 15 de setembre.

 • Escola d’hivern: del 15 de desembre al 8 de febrer. Preinscripció: des del 15 de novembre.

 • Escola de primavera: de l’1 de març al 8 d’abril. Preinscripció: des de l’1 de febrer.

 • Escola d’estiu: de l’1 de juliol al 22 de juliol. Preinscripció: des del 15 de maig.

DURADA

 • Tots els cursos són de 30 hores.

PREUS

 • Cada un dels cursos: 50 € (Curs 2018/19)

HORARI

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

LLOC

 • Tots els nostres cursos són el 100% online, tot es fa a través de la xarxa.

TUTORITZACIÓ

 • Cada curs hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, … com a molt tard, en 24 hores t’haurà respost.

DUBTES

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

DISTRIBUCIÓ DELS TEMES

 • Hi ha dos tipus de cursos, uns tenen 4 temes i un 5 apartat dedicat a fer un projecte. Els altres cursos tenen 5 temes i no hi ha projecte final.
  Dins de cada tema hi ha diferents planes web, filmets, … on s’exposa la teoria, i unes tasques a realitzar; comentari, penjar una imatge, un filmet, qüestionari…
  També hi ha un fòrum per a poder compartir les experiències.

AVALUACIÓ

 • Un cop realitzada la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. Sempre a nivell qualitatiu
  .

SUPERACIÓ DEL CURS

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no el supera un cop finalitzat el curs, el podrà repetir en la propera edició amb un descompte del 50%.

IDIOMA

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

MILLORA CONTÍNUA

 • Quan acabem els cursos recollim tot el que ha anat succeint i fem una valoració d'aspectes a millorar. També al final, cada participant ha de contestar una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la propera edició.

AUTORIA
Licencia de Creative Commons Tots els nostres cursos estan sota la llicència de licència de Creative Commons 3.0 Catalunya.
CURS ESCRIT PER: Laura Bassas Xirgu