Per entrar a les aules clica a sobre del nom de l'aula

AULA DE CURSOS D'ANGLÈS
English in use in my Science classroom: AICLE
English using ICT / Anglès amb l’ús de les TIC
AULA DE CURSOS D'APLICACIÓ DEL MOODLE A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Aplicació de moodle a les matemàtiques d'ESO
Aplicació de moodle a les ciències naturals d'ESO
Aplicació del moodle a la geografia d'ESO
Aplicació del moodle a la llengua i literatura catalana d’ESO
AULA DE CURSOS DE CICLES FORMATIUS
Formació i Orientació Laboral (FOL), un mòdul divertit
Pla d’empresa en economia social
AULA DE CURSOS COMPLEMENTARIS
Curs bàsic de prevenció de riscos professionals de la docència
Eduquem la nutrició
Parlem de sexe a l'aula
AULA DE CURSOS CURRICULARS A PRIMÀRIA
Sortides matemàtiques a Cicle Inicial d'Educació Primària
Sortides matemàtiques a Cicle Mitjà d'Educació Primària
Sortides matemàtiques a Cicle Superior d'Educació Primària
Fem una gimcana matemàtica a Educació Primària
AULA DE CURSOS CURRICULARS A SECUNDÀRIA
Economia social per al professorat de Secundària
Emprenedoria social per al professorat de Secundària
Experiments de física a casa
Fem una gimcana matemàtica a Educació Secundària Obligatòria
Sortides matemàtiques a 1r cicle d’ESO
AULA DE CURSOS D'EDUCACIÓ INFANTIL
Atenció a la diversitat afectivo-sexual a l’educacio infantil
Coeducació a Educació Infantil
Educació visual i plàstica a Educació Infantil
Festes i tradicions a Educació Infantil
AULA DE CURSOS GENÈRICS DE MOODLE
Curs de moodle, nivell bàsic
Curs de moodle, nivell intermedi
Curs de moodle, nivell superior
Creació de qüestionaris
AULA DE CURSOS D'IGUALTAT
Atenció a la diversitat afectivo-sexual a l'educació primària
Atenció a la diversitat afectivo-sexual a l'educació secundària
Coeducació a Cicle Inicial d'Educació Primària
Coeducació a Cicle Mitjà i Superior d'Educació Primària
Dones científiques i tecnològiques de referència al currículum
Promoció d'igualtat de gènere a l'ESO
AULA DE CURSOS DE NOVES TECNOLOGIES
Creació de paquets SCORM i IMS
Curs de dibuix vectorial
Curs de GIMP, edició d’imatges i recursos didàctics
Edició de filmets com a recurs didàctic, nivell bàsic
Eines bàsiques del Google
El Full de càlcul de Google Drive a l’aula
El mòbil a l’aula
Iniciació al full de càlcul
Presentacions a l’aula
WordPress, una eina educativa
AULA DE PROGRAMACIÓ
Curs bàsic de robòtica amb el robot IMAGINA3DBOT-SCRATCH
Programar amb Scratch
AULA DE RELACIÓ AMB L'ALUMNAT
Coaching al procés d'aprenentatge
El treball cooperatiu. Estratègies per aplicar a l'aula
L' alumnat amb trastorn de l’espectre autista (TEA): Intervenció educativa a l'aula
Mediació, una eina per a resoldre conflictes
Tants adolescents i jo!
Tècniques de relaxació a l’aula per a professorat de secundària
Tècniques de relaxació per a mestres de primària
Treballem d'una manera diferent: Metodologies significatives a l'aula.