El Departament d’Ensenyament porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professorat interí de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).

Aquesta pàgina és informativa, si t’inscrius a un curs concret comprova si té perfil en l’enllaç que hi ha a sota. AprènOnline no es responsabilitza de si hi ha canvis en els perfils

 

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents:

  • (PE00) Atenció a la diversitat dels alumnes – 80 hores –
  • (PE01) Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE) -90 hores –
  • (PE02) Competència digital docent – 90 hores –
  • (PE11) Educació visual i plàstica -60 hores –
  • (PE12) Lectura i biblioteca escolar -80 hores –
  • (PE13) Immersió i suport lingüístic -80 hores –
  • (PE14) Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial -120 hores-
  • (PE15) Metodologies amb enfocament globalitzat -60 hores –

Llista de cursos que acrediten perfils

Dades del curs 2017/18.

Les del 2018/19 encara estan pendents de publicació.

 

(PE00) Diversitat i educació especial

29 L’alumnat amb transtorn de l’espectre autista (TEA): Intervenció educativa a l’aula
59 Dinàmiques inclusives per a l’atenció a la diversitat a l’aula

(PE01) Competència AICLE

53 English in use in my Science classroom: AICLE

(PE02) Competència digital docent

01 Curs de moodle, nivell bàsic
02 Curs de moodle, nivell intermedi
03 Curs de moodle, nivell superior
04 Creació de qüestionaris, al moodle
05 Aplicació de moodle a les matemàtiques d'ESO
06 Aplicació de moodle a les ciències naturals d'ESO
07 Aplicació del moodle a la geografia d'ESO
08 Aplicació del moodle a la llengua i literatura catalana d'ESO
10 Curs de dibuix vectorial i recursos didàctics
11 Eines bàsiques del google
12 Edició de filmets com a recurs didàctic, nivell bàsic
13 Iniciació al full de càlcul
14 Curs de GIMP, edició d'imatges i recursos didàctics
15 El mòbil a l'aula
16 Creació de paquets d'SCORM i IMS
19 WordPress, una eina educativa
17 Presentacions a l’aula
18 Programar amb Scratch
19 WordPress, una eina educativa
20 El Full de càlcul de Google Drive a l'aula.
21 Curs bàsic de robòtica amb el robot IMAGINA3DBOT-SCRATCH
52 English using ICT! (Anglès amb l’ús de les TIC)

(PE11) Plàstica

57 Educació visual i plàstica a educació infantil

(PE15) Mètodes

28 El treball cooperatiu: Estratègies per aplicar a l’aula

Comprova el teu curs

Les acreditacions anotades mitjançant el procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI:

Expedient i formació > Expedient  > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i a l’última pantalla Consulta d’atributs per a llocs específics