El Departament d’Ensenyament porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professorat interí de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).
Aquesta pàgina és informativa, si t’inscrius a un curs concret comprova si té perfil en l’enllaç que hi ha a sota. AprènOnline no es responsabilitza de si hi ha canvis en els perfils

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents:

  • (PE00) Atenció a la diversitat dels alumnes – 80 hores –
  • (PE01) Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE) -90 hores –
  • (PE02) Competència digital docent – 90 hores –
  • (PE11) Educació visual i plàstica -60 hores –
  • (PE12) Lectura i biblioteca escolar -80 hores –
  • (PE13) Immersió i suport lingüístic -80 hores –
  • (PE14) Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial -120 hores-
  • (PE15) Metodologies amb enfocament globalitzat -60 hores –

Llista de cursos que acrediten perfils

L’alumnat amb transtorn de l’espectre autista (TEA): Intervenció educativa a l’aulaacredita(P00) Diversitat i educació especial
English in use in my Science classroom: AICLEacredita(PE01) Lingüístic en llengua estrangera
Curs de dibuix vectorial i recursos didàcticsacredita(PE02) Competència digital docent
Aplicació del moodle a la geografia d'ESO
acredita(PE02) Competència digital docent
El mòbil a l'aulaacredita(PE02) Competència digital docent
El Full de càlcul de Google Drive a l'aula.acredita(PE02) Competència digital docent
Eines bàsiques del googleacredita(PE02) Competència digital docent
Edició de filmets com a recurs didàctic, nivell bàsicacredita(PE02) Competència digital docent
Curs de GIMP, edició d'imatges i recursos didàcticsacredita(PE02) Competència digital docent
Creació de paquets d'SCORM i IMSacredita(PE02) Competència digital docent
WordPress, una eina educativaacredita(PE02) Competència digital docent
Aplicació de moodle a les ciències naturals d'ESO acredita(PE02) Competència digital docent
Creació de qüestionaris, al moodleacredita(PE02) Competència digital docent
Iniciació al full de càlculacredita(PE02) Competència digital docent
Curs de moodle, nivell bàsicacredita(PE02) Competència digital docent
Curs de moodle, nivell intermediacredita(PE02) Competència digital docent
Curs de moodle, nivell superioracredita(PE02) Competència digital docent
Aplicació de moodle a les matemàtiques d'ESOacredita(PE02) Competència digital docent
Aplicació del moodle a la llengua i literatura catalana d'ESOacredita(PE02) Competència digital docent
Programar amb Scratchacredita(PE02) Competència digital docent
Presentacions a l'aulaacredita(PE02) Competència digital docent
Educació visual i plàstica a Educació Infantilacredita(PE11) Educació visual i plàstica
El treball cooperatiu: estratègies per aplicar a l'aulaacredita(PE15) Metodologies amb enfocament globalitzat

Comprova el teu curs

Les acreditacions anotades mitjançant el procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI:

Expedient i formació > Expedient  > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i a l’última pantalla Consulta d’atributs per a llocs específics