El Departament d’Ensenyament porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents:

  • Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
  • Competència digital docent
  • Atenció a la diversitat dels alumnes
  • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
  • Lectura i biblioteca escolar
  • Immersió i suport lingüístic
  • Educació visual i plàstica
  • Metodologies amb enfocament globalitzat

Llista de cursos que acrediten perfils

Curs de moodle, nivell bàsicacredita(PE02) Tic-Tac Digital
Curs de moodle, nivell intermediacredita(PE02) Tic-Tac Digital
Curs de moodle, nivell superioracredita(PE02) Tic-Tac Digital
Creació de qüestionaris, al moodleacredita(PE02) Tic-Tac Digital
Aplicació de moodle a les matemàtiques d'ESOacredita(PE02) Tic-Tac Digital
Curs de dibuix vectorial i recursos didàcticsacredita(PE02) Tic-Tac Digital
Curs de GIMP, edició d'imatges i recursos didàcticsacredita(PE02) Tic-Tac Digital
Creació de paquets d'SCORM i IMSacredita(PE02) Tic-Tac Digital
El mòbil a l'aulaacredita(PE02) Tic-Tac Digital
Programar amb Scratchacredita(PE02) Tic-Tac Digital
Eines bàsiques del googleacredita(PE02) Tic-Tac Digital
Iniciació al full de càlculacredita(PE02) Tic-Tac Digital
Edició de filmets com a recurs didàctic, nivell bàsicacredita(PE02) Tic-Tac Digital
WordPress, una eina educativaacredita(PE02) Tic-Tac Digital
Presentacions a l'aulaacredita(PE02) Tic-Tac Digital
El Full de càlcul de Google Drive a l'aula.acredita(PE02) Tic-Tac Digital
Atenció de la diversitat afectivo-sexual a la l'educació secundàriaacredita(PE00) Diversitat i Educació especial
El treball cooperatiu: estratègies per aplicar a l'aulaacredita(PE15) Mètodes
English in use in my Science classroom: AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera)acredita(PE01) Aicle

Més informació

Per saber si teniu un perfil activtat, inicieu sessió a l’ATRI i navegueu a “Expedient i Formació” > “Expedient” > “Consulta de dades” > “Altres dades del meu expedient” > “Visualitza les dades”.