29 Alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA): Intervenció educativa a l’aula

 

DESCRIPCIÓ

 • En aquest curs s’aprèn a veure les característiques d’un alumna/a amb trastorns de l’espectre autista.També es presenten recursos i eines educatives per a poder adaptar-se a aquest alumnat i possibilitar una escolarització normalitzada en l’aula ordinària.

 

OBJECTIUS

 • Objectiu principal:

  • Donar a conèixer l’alumnat amb TEA i llurs característiques, així com les principals estratègies educatives per tal de donar una resposta educativa adequada i donar-li l’oportunitat d’aprendre dins de l’aula amb la resta de companys i companyes.
 • Objectius específics:

  • Identificar l´autisme com a Trastorn Generalitzat del Desenvolupament.
  • Conèixer les característiques fonamentals dels infants amb autisme.
  • Identificar els aspectes, criteris i procediments més rellevants per al diagnòstic i valoració.
  • Oferir recursos i formes d’intervenció adequades, i les pautes d´actuació davant de l´infant amb autisme.

 

CONTINGUTS

 • Tema 1

  • Definició del transtorns d’espectre autista.
  • Dimensions alterades en el continu autista.
  • Etiologia i Prevalença.
  • Criteris diagnostics.
 • Tema 2:

  • L’alumnat amb TEA i característiques.
  • La interacció de l’alumnat amb TEA.
  • La comunicació i el llenguatge de l’alumnat amb TEA.
  • Manera de pensar i sentir de l’alumnat amb TEA.
 • Tema 3:

  • Àmbits de valoració i diagnòstic a l’escola.
  • Símptomes precoços d’alerta.
  • La detecció als centres educatius en les diferents etapes educatives: Educació Infantil.
  • La detecció als centres educatius en les diferents etapes educatives: Educació Primària i Secundària.
 • Tema 4:

  • Criteris d’escolarització.
  • Característiques bàsiques a destacar en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Estratègies d’intervenció que afavoreixen l’aprenentatge i la relació.
  • Recursos metodològics i estratègies bàsiques en l’ensenyament d’infants amb TEA.
  • Treball amb les famílies.
 • Tema 5:

  • Projecte final

DIRIGIT A:

 • Qualsevol docent d’educació secundària o persona interessada amb el tema

REQUISITS MÍNIMS

 • Coneixements mínims d’internet
 • Conèixer el Moodle a nivell d’usuari/ària, molt intuïtiu

RECONEIXEMENT

 • Aquest curs està reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Compta per la borsa de treball de substituts, per oposicions, per estadis, per concursos...


CALENDARI

 • Escola de tardor: del 15 d’octubre al 20 de novembre. Preinscripció: des del 15 de setembre.
 • Escola d’hivern: del 15 de desembre al 6 de febrer. Preinscripció: des del 15 de novembre.
 • Escola de primavera: de l’1 de març al 6 d’abril. Preinscripció: des de l’1 de febrer.
 • Escola d’estiu: de l’1 de juliol al 20 de juliol. Preinscripció: des del 15 de maig.
 • A partir de l'1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions.

DURADA

 • Tots els cursos són de 30 hores

PREU

 • Cada curs té un cost de 51 € (curs 2019/20)

HORARI

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

LLOC

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

TUTORITZACIÓ

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

DUBTES

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

DISTRIBUCIÓ DELS TEMES

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com tasques a realitzar.

AVALUACIÓ

 • Un cop realitzada la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

SUPERACIÓ DEL CURS

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no el supera un cop finalitzat el curs, el podrà repetir en la pròxima edició amb un descompte del 50%.

IDIOMA

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

MILLORA CONTÍNUA

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

NOMENAMENT DE JULIOL

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà pel nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

INSCRIPCIÓ

AUTORIA

 • Júlia Girol

TUTORIA

 • Júlia Girol