49 Atenció a la diversitat afectivo-sexual a educació primària

En aquestes edats, alguns nens i nenes no se senten gens còmodes amb el sexe o gènere que els ha tocat viure. Per un món més just i igualitari, on les persones, sobretot infants, tenen orientacions sexuals fora de les convencionals puguin viure i créixer amb la màxima normalitat.
CONTINGUT:

 • Tema 1: Sistema sexe-gènere

  • Sexe-Gènere

  • Masclisme, feminisme i feminillisme

  • Moviment LGTBI

  • Coeducació i diversitat • Conceptes sobre sexualitat – afectivitat – identitat

  • Conceptes bàsics

  • Homosexualitat i Bisexualitat

  • Realitats trans

  • Intersexualitat

  • Altres realitats • Tema 3: Estereotips i discriminacions

  • Estereotips relacionats amb la identitat/sexualitat

  • Llenguatge sexista i LGTBIfòbic

  • Exemples de referents culturals • Tema 4: La diversitat a l'escola

  • Normatives i protocols

  • Diversitat familiar

  • Relació amb les famílies

  • Construcció de la identitat de gènere

  • Exemples de propostes didàctiques • Tema 5: Proposta didàctica per l’alumnat

  • Proposta d’una activitat personalitzada per portar a terme dintre de la meva aulaREQUISITS MÍNIMS:

 • Coneixements mínims d’internet

 • Conèixer el Moodle a nivell d’usuari, molt intuïtiu


DIRIGIT A:
A tot el professorat que ho desitgi , tant d'Educació Primària, com d'Educació Secundària o Cicles Formatius, però sobretot els docents que treballen a Educació Primària.

CURS ESCRIT PER: Núria Franquesa i NIubò