67 Programació a educació infantil a partir de les capacitats

En aquest curs s'hi trobem diferents tècniques i recursos per a poder elaborar una programació a partir de les capacitats.
CONTINGUTS:

 • Tema 1: Conceptes bàsics:

  • Introducció a una programació

  • Concepte d’unitat didàctica

  • Aprenentatge globalitzat

  • Eixos i capacitats, embrions de les competències

  • Escola inclusiva


 • Tema 2: Eixos i capacitats I:

  • Eix: Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma
   1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
   2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.
   3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en

  • Eix: Aprendre a pensar i a comunicar
   4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
   5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.


 • Tema 3: Eixos i capacitats II

  • Eix: Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
   6. Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
   7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

  • Eix: Aprendre a conviure i habitar el món
   8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
   9. Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.


 • Tema 4: Programació unitat didàctica:

  • Per a què ensenyem. Objectius

  • Què ensenyem. Continguts

  • Com i quan ensenyem. Metodologia i seqüències

  • Què, com i quan avaluem. Criteris d'avaluació


 • La programació general.


  • Elaboració d’una unitat didàctica

REQUISITS MÍNIMS:

 • Coneixements mínims d’internet

 • Conèixer el Moodle a nivell d’usuari


DIRIGIT A:
A mestres d'educació infantil

RECONEIXEMENT

 • Tots els nostres cursos estan reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Compta per la borsa de treball de substituts, per oposicions, per estadis, per concursos, ...

ACREDITACIÓ DE PERFIL
Per saber si aquest curs acredita perfil heu de consultar a aquest enllaç:

Pàgina oficial


Indica el nom del curs i el perfil.

CALENDARI

 • Escola de tardor: del 15 d’octubre al 20 de novembre. Preinscripció: des del 15 de setembre.

 • Escola d’hivern: del 15 de desembre al 8 de febrer. Preinscripció: des del 15 de novembre.

 • Escola de primavera: de l’1 de març al 8 d’abril. Preinscripció: des de l’1 de febrer.

 • Escola d’estiu: de l’1 de juliol al 22 de juliol. Preinscripció: des del 15 de maig.

DURADA

 • Tots els cursos són de 30 hores.

PREUS

 • Cada un dels cursos: 50 € (Curs 2018/19)

HORARI

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

LLOC

 • Tots els nostres cursos són el 100% online, tot es fa a través de la xarxa.

TUTORITZACIÓ

 • Cada curs hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, … com a molt tard, en 24 hores t’haurà respost.

DUBTES

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

DISTRIBUCIÓ DELS TEMES

 • Hi ha dos tipus de cursos, uns tenen 4 temes i un 5 apartat dedicat a fer un projecte. Els altres cursos tenen 5 temes i no hi ha projecte final.
  Dins de cada tema hi ha diferents planes web, filmets, … on s’exposa la teoria, i unes tasques a realitzar; comentari, penjar una imatge, un filmet, qüestionari…
  També hi ha un fòrum per a poder compartir les experiències.

AVALUACIÓ

 • Un cop realitzada la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. Sempre a nivell qualitatiu
  .

SUPERACIÓ DEL CURS

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no el supera un cop finalitzat el curs, el podrà repetir en la propera edició amb un descompte del 50%.

IDIOMA

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

MILLORA CONTÍNUA

 • Quan acabem els cursos recollim tot el que ha anat succeint i fem una valoració d'aspectes a millorar. També al final, cada participant ha de contestar una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la propera edició.

NOMENAMENT DE JULIOL

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà pel nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

AUTORIA
Licencia de Creative Commons Tots els nostres cursos estan sota la llicència de licència de Creative Commons 3.0 Catalunya.

CURS ESCRIT PER: Eulàlia Franquesa i NIubò