81 El dibuix projectiu com a eina d’avaluació diagnòstica

 

DESCRIPCIÓ

 • En aquest curs es preten donar eines teòriques i pràctiques per avaluar el dibuix projectiu. A través de l’expressió del dibuix interpretar els seus pensaments, sentiments i interessos coneixent el seu nivell de desenvolupament personal i el seu estat emocional

 

OBJECTIUS

 • Objectiu principal:

  • Proporcionar eines i recursos per avaluar el dibuix projectiu. A través de l’expressió del dibuix interpretar els seus pensaments, sentiments i interessos coneixent el seu nivell de desenvolupament personal i el seu estat emocional.
 • Objectius específics:

  • Donar a conèixer les etapes del dibuix infantil des del gargot fins a dibuixos abstractes.
  • Proporcionar les bases teòriques i pràctiques per a interpretar i analitzar el test de la família segons diferents autors
  • Comprendre què dibuixem i què expressem amb els dibuixos.
  • Disposar dels elements essencials d’interpretació del dibuix: visió global, detalls, obstacles, absents, mida, repeticions, superposicions…
  • Desenvolupar correctament el procés d’anàlisi de dibuixos.

 

CONTINGUTS

 • Tema 1

  • Presentació i adaptació a l’entorn de treball.
  • El significat i les diferents etapes del dibuix.
  • Definició del concepte de família.
 • Tema 2:

  • Les funcions i relacions que s’estableixen entre els diferents elements del nucli familiar.
  • Interpretació gràfica de la família.
 • Tema 3:

  • El test del dibuix de la família segons Louis Corman.
  • Anàlisi i interpretació projectiva.
  • Material i instruccions per fer la prova.
  • Casos pràctics
 • Tema 4:

  • El test del dibuix de la família segons Josep Maria Lluís-Font.
  • Anàlisi i interpretació projectiva.
  • Material i instruccions per fer la prova.
  • Casos pràctics
 • Tema 5:

  • Projecte final

 

DIRIGIT A:

 • A totes les persones docents

REQUISITS MÍNIMS

 • Coneixements mínims d’internet
 • Conèixer el Moodle a nivell d’usuari/ària, molt intuïtiu

RECONEIXEMENT

 • Aquest curs està reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Compta per la borsa de treball de substituts, per oposicions, per estadis, per concursos...


CALENDARI

 • Escola de tardor: del 15 d’octubre al 20 de novembre. Preinscripció: des del 15 de setembre.
 • Escola d’hivern: del 15 de desembre al 6 de febrer. Preinscripció: des del 15 de novembre.
 • Escola de primavera: de l’1 de març al 6 d’abril. Preinscripció: des de l’1 de febrer.
 • Escola d’estiu: de l’1 de juliol al 20 de juliol. Preinscripció: des del 15 de maig.
 • A partir de l'1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions.

DURADA

 • Tots els cursos són de 30 hores

PREU

 • Cada curs té un cost de 51 € (curs 2019/20)

HORARI

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

LLOC

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

TUTORITZACIÓ

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

DUBTES

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

DISTRIBUCIÓ DELS TEMES

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com tasques a realitzar.

AVALUACIÓ

 • Un cop realitzada la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

SUPERACIÓ DEL CURS

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no el supera un cop finalitzat el curs, el podrà repetir en la pròxima edició amb un descompte del 50%.

IDIOMA

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

MILLORA CONTÍNUA

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

NOMENAMENT DE JULIOL

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà pel nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

INSCRIPCIÓ

AUTORIA

 • Eva Palacios Arquero

TUTORIA

 • Eva Palacios Arquero