Cursos per a preparació d’oposicions

Els cursos de preparació d’oposicions no estan inclosos dins del pla de formació permanent, ja que la normativa no ho permet.