Què cal saber:

Segons la normativa
ORDRE

ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari.

Perquè un curs online sigui reconegut, no pot superar les 10 hores a la setmana. Així es garanteix que tothom el pugui fer, tant la gent que té molt de temps com la gent que en té poc.

Però, una persona pot realitzar diversos cursos, encara que representin més de 10 hores a la setmana.

És a dir, no et reconeixeran un curs de 20 hores/setmana (el curs en si ja no estaria reconegut), però sí, si en fas dos de 10 hores/setmana encara que representin 20 hores/setmana.

Si fas cursos simultanis, no cal que siguin de la mateixa organització.

Hi ha altres associacions, i inclús sindicats, que no informen correctament.

Enllaç a la llei

El punt c) de l’apartat 3,2 diu:

El nombre d’hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10. S’establiran tasques distribuïdes de forma periòdica en el temps, sota la supervisió de la persona formadora, que seran lliurades mitjançant una plataforma de treball en línia.

I està dins del punt 3, on parla d’activitats, no de límits a les persones.

Si no et reconeguessin un curs realitzat amb nosaltres et retornaríem el pagament.

Amb 7 anys no hem hagut de retornar els diners a ningú.