Dins les nostres possibilitats i les què tenim al nostre voltant treballem a partir de 3 eixos:

  • Defensem allò social, tots els consells, suggeriments, propostes de tasques, continguts, … van lligats al bé social per a tothom, sense tenir en compte l’origen, el gènere, l’opció sexual, la religió, …

Això queda palès en tots els cursos de forma implícita, però de forma més explícita tenim cursos d’emprenedoria social, economia social, ..

 

  • Defensem el programari lliure, des de linux, a tots els programes lliures preparats per windows o mac. Així tenim cursos específics de programes lliures 100%; gimp, inkscape, … 

Tot i així, alguns cursos encara estan basats en windows per la dificultat de trobar la similitud en el programari lliure, com el curs de filmets, basat en el programa windows movie maker, ens agradaria fer-ho amb el kdenlive, però per ara ens sembla massa complexe.

 

  • Defensem la igualtat de gènere, en tots els cursos intentem que quedi palesa de forma implícita, de manera que els exemples no siguin sempre de personatges masculins, evitant utilitzar el masculí genèric, …

I de forma explícita tenim cursos sobre igualtat de gènere, si els vols veure clica aquest botó:

Cursos d’igualtat de gènere